Terminaalihaketus nousi ykköseksi – kuljetuskulut kasvoivat

07.09.2021

Terminaalihaketus nousi yleisimmäksi pienpuuhakkeen tuotantomuodoksi ensimmäistä kertaa Metsähakkeen tuotantoketjut -tilaston seurantahistorian aikana. Terminaalihaketuksen osuus vuonna 2020 oli 48 % (+12 prosenttiyksikköä edellisvuodesta). Tienvarsihaketuksen osuuden lasku jatkui välivuoden jälkeen ja päätyi tähän mennessä alimmalle tasolleen, 44 prosenttiin (−12 prosenttiyksikköä). Käyttöpaikkahaketuksen osuus säilyi ennallaan ja oli 8 %.

Puunkorjuun ja kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat vuodesta 2018 vuoteen 2019. Puunkorjuun yksikkökustannukset olivat keskimäärin 11,23 €/m3 vuonna 2019, ja nousua oli 4,4 % edellisvuodesta (reaalinen kustannusmuutos 3,5 %). Puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset olivat keskimäärin 8,78 €/m3, ja nousua oli 4,3 % (reaalinen kustannusmuutos 2,9 %).
Autokuljetuksen tehtaalle yksikkökustannus oli 7,92 €/m3. Nousua oli 4,0 % edellisvuodesta (reaalinen kustannusmuutos 2,6 %). Luvut käyvät ilmi Puunkorjuu ja kaukokuljetus -tilastosta.

Lähde: Luonnonvarakeskus

 

Keskimääräinen kaukokuljetusmatka piteni 4,9 % ja oli 166 km. Autokuljetuksen tehtaalle keskimääräinen kuljetusmatka oli 104 km (−0,5 %). Keskimääräinen rautatiekuljetusmatka oli 302 km (+7,2 %) ja vesikuljetuksen 287 km (+15,9 %). Suoran autokuljetuksen osuus kuljetetusta puumäärästä oli 75,0 % (−1,3 prosenttiyksikköä), rautatiekuljetusketjun 22,5 % (+1,1 prosenttiyksikköä) ja vesitiekuljetusketjun 2,5 % (+0,2 prosenttiyksikköä).

Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannukset olivat keskimäärin 3,02 €/m3 (+12,6 %).

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2019 -tilasto perustuu Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin puutavaralajeittaisiin puunkorjuun ja kaukokuljetuksen määriin ja kustannuksiin. Tilasto kattaa puunkorjuun osalta 69 % ja kaukokuljetuksen osalta 80 % vuoden 2019 teollisuuspuun hakkuumäärästä.

Lähde: Metsäteho