Suomen ensimmäinen hybridipumppuauto

16.12.2019

Suomen ensimmäinen hybridipumppuauto

Betomik Oy hankki Suomen ensimmäisen hybriditeknologiaa hyödyntävän kuljetuspumppuauton.


Ruduksen betonia voidaan toimittaa vuoden 2020 alusta alkaen myös nykyistä ympäristöystävällisemmin hybridikalustolla, pääosin Etelä-Suomen alueella. Ruduksen alihankkija Betomik Oy:n hybriditeknologiaa hyödyntävällä kuljetuspumppuautolla voidaan operoida koko valutapahtuma päästöttömästi, ympäristöä säästäen. Toimitus perustuu hybridikaluston käyttämään polttoaineeseen (sähkö + diesel). Järjestelmä mahdollistaa akkuteknologian avulla koneen käytön ilman polttomoottoriteknologiaa sähköhydraulisesti kaikissa työmaaolosuhteissa.

MK28E plug-in hybridi on Cifan ENERGYA-sarjan uutuus. Perinteinen hydraulijärjestelmä on korvattu elektronisella vaihteistolla, joka mahdollistaa rummun pyörittämisen, puomin liikuttelun, tukijalkojen ajamisen sekä pumppausyksikön käytön alustan perinteisen polttomoottorin ollessa sammutettuna. Näin kone ei tuota pakokaasuja ja käytön ääni on normaalia huomattavasti matalampi.

Kuljetuspumppu ”Magnum”:in sähköiset toiminnot:

– Pyörintäsäiliö
– Tukijalat
– Puomin ajo
– Pumppaus
– Pesulaitteisto

Uusi hybridipumi, MK28E Hybridi kuljetuspumppu ”Magnum”, läpäisi katsastuksen marraskuun lopussa 2019. Parhaillaan koneeseen tehdään viimeisiä varustelutoimenpiteitä ja koneen kuljettajat sekä huoltohenkilöt koulutetaan, jonka jälkeen kone lähtee neitsytmatkalleen.

– Suunta on oikea eli vääjäämättä kohti entistä ympäristötietoisempaa rakentamista. Asiakkaamme ja heidän asiakkaansa jo vaativat kohteissaan ympäristöä kuormittavien asioiden vähentämistä tai poistamista ja me haluamme toiminnassamme vastata tähän, sanoo Ruduksen Betoni- ja kivimateriaalit toimialajohtaja Mikko Vasama.