Puukauppa kiri loppuvuonna

20.01.2021

Puukauppa kiri loppuvuonna

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puuostot vähenivät 3 prosenttia vuonna 2020

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2020 yksityismetsistä 29,6 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alkuvuoden lakot leikkasivat metsäteollisuuden tuotantoa, mikä heijastui puukauppaan. Korona vaikutti eri tavalla metsäteollisuuden eri tuoteryhmiin. Pandemiasta huolimatta puukauppa piristyi jo alkukesästä, ja loppuvuodesta viikoittaiset ostomäärät ylittivät edellisvuoden lukemat.

Vuonna 2020 tukkipuuta ostettiin yhteensä 12,7 miljoonaa kuutiota, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuitupuun ostomäärä, 15,7 miljoonaa kuutiota, jäi 10 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi.

Koko vuoden 2020 keskimääräinen tukkien kantohinta laski 2-3 prosenttia edellisvuodesta. Kuitupuun kantohinnat pysyivät lähes edellisvuoden tasolla.

Hankintakauppoina puuta ostettiin yhteensä 3,1 miljoonaa kuutiota eli 10 prosenttia kaikista kaupoista. Hankintakauppojen osuus kaikista puukaupoista laski 3 prosenttiyksikköä. Lähes neljä viidesosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta. Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle.

Metsäteollisuus ja koko metsäsektori ovat Suomen talouden tukijalka. On tärkeää pitää metsien kasvukunnosta huolta, jotta suomalainen metsäteollisuus, metsien hakkuumahdollisuudet ja hiilivarastot kehittyvät myönteisesti myös jatkossa.

Panostamalla metsien hoitoon pidetään metsät elinvoimaisina ja luodaan perusta yhä paremmalle kasvulle läpi koko kiertoajan. Nuorten metsien hoito piristyi vuonna 2020, ja saman kehityksen toivoisi jatkuvan kuluvana vuonna. Nuoren metsän hoito auttaa puustoa järeytymään, ja samalla metsästä saadaan pienpuuta energiantuotantoon. Aktiivisella ja oikeaan aikaan toteutetulla metsänhoidolla varmistetaan, että puupohjaiselle biotaloudelle on saatavilla raaka-ainetta häiriöttömästi ja metsänomistajalle puukauppatuloja myös pitkällä aikavälillä.

Myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta on tärkeää pitää metsät elinvoimaisina. Terveet ja hyväkasvuiset metsät sitovat hiiltä parhaiten.

Lähde: Metsäteollisuus ry