Pitkä toimitusaika hidastaa kaasukäyttöisten jäteautojen tuloa

16.10.2019

Pitkä toimitusaika hidastaa kaasukäyttöisten jäteautojen tuloa

Kaasukäyttöisen kuorma-auton alustan saa nopeasti, mutta kokonaistoimitukseen voi mennä jopa yli vuosi.

L & T:n kalustohallinnan päällikön Janne Koskelan mukaan yrityksellä on käytössään kaksi biokaasukäyttöistä jäteautoa, molemmat Jyväskylässä. Ensi vuoden alussa kaasuautoja tulee kaksi lisää. Kuva Tuomas I. Lehtonen.

Jäteautojen pakkaajia valmistavan NTM:n eli Närpiön Puu ja Metalli Oy:n Martin Enholmin mukaan diesel- ja kaasukäyttöisten jäteautojen alustojen toimitusajoissa ei ole juuri eroa. Scanian, Volvon ja Mercedes-Benzin toimittamien alustojen toimitusajat ovat hänen mukaansa noin 10–12 viikkoa käyttövoimasta riippumatta.

Kaasuautoihin siirtymisen pullonkaulaksi voi kuitenkin nousta pakkaajien asentaminen. Enholm ei lähde arvioimaan tarkkaa toimitusaikaa yrityksen suuren tilauskannan vuoksi. Jos auton tilaa tämän vuoden lopulla, valmiiksi varusteltu auto ei välttämättä ennätä asiakkaalle ensi vuoden loppuun mennessä. Paljon riippuu siitä, millaisen automallin ja pakkaajan asiakas tarvitsee.

Enholm kertoo kaasukäyttöisten jäteautojen kysynnän kasvaneen Suomessa merkittävästi viime vuoden aikana. Hän arvioi, että tänä vuonna NTM varustelee Suomen markkinoille 70–80 jäteautoa, joista jo 10–15 kulkee kaasulla.

– Kaasulla toimivan alustan varustelu ei sinällään eroa juurikaan dieselautosta. Ainoana erona on se, että perinteinen työkalulaatikko joudutaan jättämään kaasupullojen vaatiman tilan vuoksi pois, Enholm sanoo.

GeesinkNorba -jätepakkaajia markkinoivan ja asentavan Finncont Ympäristötuotteet Oy:n myyntipäällikkö Juha Holmström on havainnut, että useat kunnalliset jätehuoltoyhtiöt vaativat tietyille alueille kaasulla toimivia autoja. Kilpailutuksissa kuljetusyhtiöt voivat saada lisäpisteitä, jos tarjoavat urakoita kaasualustalla.

– Tällä hetkellä noin 10 prosenttia varustamistamme jäteautoista on kaasukäyttöisiä. Muutama vuosi sitten, kun siirryttiin EUR 6 -päästövaatimukseen, autovalmistajilla oli kaasuautoissa toimituskatkoksia. Nyt valmistajien toimitusvalmius on hyvä. Me pystymme toimittamaan tällä hetkellä kaasulla toimivan jäteautoja keväällä 2020. Alustojen toimitusajat ovat melko lyhyet, mutta päälirakenteiden osalta toimitusajoissa on eri merkeillä suuria eroja, Holmström kertoo.

17 kunnan jätehuollosta vastaava Lounais-Suomen Jätehuolto Oy kilpailutti lokakuussa Raision kaupungin polttokelpoisen jätteen keräystä ja kuljetuksia vuosille 2020–2025. Hilmassa julkaistussa hankintailmoituksessa mainitaan, että urakoitsijan tulee siirtyä kaasulla toimivan jäteauton käyttöön vuoden 2020 loppupuolella ja käytettävä polttoaineena biokaasua.

– Kilpailutus päättyy lokakuussa 2019 ja urakoitsijalla on 15 kuukautta aikaa hankkia biokaasuauto. Jos auton hankinta ei tässä ajassa onnistu, asiasta neuvotellaan. Muilla alueilla, joilla on aiemmin edellytetty jätteenkuljetusurakoitsijalta siirtymistä kaasuauton käyttöön, kaluston hankinta on onnistunut 12 kuukaudessa. Emme usko, että kaasuautovaatimus vähentää tarjouskilpailuun osallistuvien yritysten määrää, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta sanoo.

Huhtan mukaan kaasuautojen käyttöön siirtymisellä pyritään tukemaan EU:n ja Suomen kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteita. Huhta mainitsee Gasumin laskelman, jonka mukaan biokaasun käyttö liikenteessä vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia.

Teksti ja kuva: Tuomas I. Lehtonen