Lisää töitä kuljetuksia yhdistämällä

04.06.2020

Lisää töitä kuljetuksia yhdistämällä

Vaasan yliopiston mukaan elintarvikekuljetusten ja muiden kuljetusten yhdistämisestä hyötyvät sekä kuljetusyrittäjät että elintarvikealan yrittäjät.

Kuljetusten ulkoistaminen vapauttaa elintarvikeyrittäjän aikaa vaikkapa omien uusien tuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin, kun taas elintarvike-erien ottaminen mukaan kuljetuksiin täydentää kuljetusyrittäjän palveluita ja tuo kasvua liiketoimintaan.

Uusi Elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin -infograafi, auttaa yrityksiä kuljetusten yhdistelyn suunnittelussa. Infograafi, eli kuvallinen esitys, tiivistää keskeisimmät kuljetuksiin vaikuttavat toimialojen lainsäädännöt ja ohjeistukset ja sisältää linkkejä jatkotiedon lähteille. Se ei ota huomioon koronaepidemia-ajan poikkeussäädöksiä.

Lähde: infograafi

Infograafin kohderyhmänä ovat ammattimaista kuljetustoimintaa toteuttavat tai sen käynnistämistä suunnittelevat pk-yritykset.

– Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan aloittamiseen liittyy usein turhaa byrokratian pelkoa. Moni asia on käytännössä yksinkertaisempaa kuin aluksi luuleekaan. Avainasemassa on avoin vuoropuhelu paikallisen elintarvikevalvojan kanssa, joka opastaa yrittäjää alkuvaiheen askelten ottamisessa, kertoo Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskuksesta.

– Kuljetusten yhdistelyssä on kyse monipuolisesti vaikuttavasta asiasta. Siinä on kyse maaseutualueiden yritysten ja asukkaiden arjen sujuvuudesta, elinkeinotoiminnan edellytyksistä, eri palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta, rahasta sekä liikenteen päästöistä, summaa Heli Siirilä Vaasan yliopiston InnoLabista.

Lähde: infograafi

Infograafin mukaan elintarvikkeiden sekakuormissa pitää ottaa huomioon tuotteiden lämpötilavaatimukset, hajujen siirtyminen ja alttius kosteudelle sekä kasvisten herkkyys etyleenille ja sen tuotto.

Infograafi on tuotettu kahden valtakunnallisen hankkeen Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi (MaasDigiboksi)- sekä Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hankkeiden yhteistyönä. Näiden rahoittajana toimii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet.

Infograafi esiteltiin webinaarissa 28. toukokuuta 2020. Tallenne siitä on katsottavissa YouTubessa.

Lähde: Vaasan yliopisto

Infograafi ja webinaari: http://tiedotteet.uwasa.fi/go/1232948-981833-69859009