Kuntia vaaditaan hankkimaan sähköbusseja ja kaasukuormureita

15.12.2020

Kuntia vaaditaan hankkimaan sähköbusseja ja kaasukuormureita

Lakiluonnoksessa kuntia patistetaan hankkimaan mm. sähkö- ja kaasukäyttöisiä kuorma- ja linja-autoja

Sähkökäyttöiset kuorma-autot ovat vielä harvinaisia: esimerkiksi Volvo Trucks toimitti 19. helmikuuta 2019 ensimmäisen sähkökäyttöisen jäteauton jätehuolto- ja kierrätysyritys Renovalle. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu lakiehdotus, joka velvoittaisi kunnat ja kaupungit hankkimaan muun muassa sähkö- ja kaasukäyttöisiä kuorma- ja linja-autoja. Laki koskisi julkisina hankintoina ostettuja ajoneuvoja ja palveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia.

Ympäristöystävälliseksi kuorma-autoksi lakiluonnoksessa määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten sähköllä, vedyllä, kaasulla tai biopolttoaineella. Tällaisia ajoneuvoja pitäisi olla kuorma-autojen hankinnoista 9 prosenttia ajalla 2.8.2021-2025. Toisella hankinta-ajanjaksolla eli vuosina 2026-2030 niitä pitäisi olla 15 prosenttia.

Uusista linja-autoista ensimmäisellä ajanjaksolla pitäisi 41 prosenttia kulkea mainituilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja toisella hankinta-ajanjaksolla 59 prosenttia. Vaatimukset koskevat paikallisliikenteen busseja. Lisäksi kummankin hankinta-ajanjakson aikana puolet hankittavista ympäristöystävällisistä ajoneuvoista tulee olla täyssähköbusseja.

Direktiivin mukaan ympäristöystävällisiksi määriteltyjen henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöt saavat olla enintään 50 g/km vuoden 2025 loppuun asti ja 0 g/km vuodesta 2026 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa täyssähköautoja ja vuoden 2025 loppuun asti myös lataushybridejä. Suomen tulee varmistaa kummankin hankinta-ajanjakson aikana, että 38,5 prosenttia henkilö- ja pakettiautohankinnoista on ympäristöystävällisiä.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että henkilö- ja pakettiautoja sekä kuorma-autoja koskevat vähimmäisosuudet eriytettäisiin niin, että eri maakuntiin kuuluvien kuntien hankintayksiköillä olisi eri vähimmäisosuudet. Tavoitteena on ottaa huomioon alueelliset erot kuten etäisyydet, taloudelliset valmiudet, latauspisteiden saatavuus ja taksimarkkinoiden tilanne. Muille hankintayksiköille asetetaan direktiivin mukaiset vähimmäistavoitteet.

Vaatimuksia sovelletaan, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla tai hankkii tiettyjä liikennepalveluhankintoja. Direktiivi koskee ainoastaan uusia hankintoja.

Erikoisajoneuvoja koskevat poikkeukset otettaisiin käyttöön Suomessa täysmääräisesti. Laki ei koskisi kaukoliikenteen linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja tai kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Lisäksi Suomi vapauttaisi sääntelystä esimerkiksi hälytysajoneuvot, asevoimien käytössä olevat ajoneuvot ja rakennustyömaiden ajoneuvot.

Lakiehdotuksesta järjestetään kuulemistilaisuus 28. tammikuuta 2021. Lakiluonnos on lausunnoilla 8. helmikuuta 2021 asti. Direktiivin vaatimuksia tulee soveltaa 2. elokuuta 2021 alkaen.

Ympäristöystävällisiä ajoneuvohankintoja koskeva laki on osa Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Uuden lain tarkoituksena on lisätä vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisen sektorin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset.

Lähde: lvm