Ajankohtaisia asioita ja uutisia
raskaan liikenteen
ammattilaisille

23.02.2016 - Ajoneuvojen kunto parantanut

Ajo- ja lepoaikarikkomukset lisääntyivät

Poliisi kirjoitti raskaan liikenteen tehoratsiassa viime vuotta enemmän seuraamuksia ajo- ja lepoaikarikkomuksista.

 

Poliisi valvoi tehostetusti raskasta liikennettä koko maassa 15.2. - 21.2.2016. Tehostettua valvontaa suoritettiin porrastetusti eri poliisilaitosten alueilla. Seuraamuksia annettiin yhteensä 452:lle kotimaisen ajoneuvon ja 85 ulkomaisen ajoneuvon kuljettajalle.
– Tälläkin kertaa eniten rikottiin ajo- ja lepoaikoja, seuraamuksen arvoisesti 298 kertaa. Tämä on 13 prosenttia pysäytetyistä kuljettajista, poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta kertoo
Tapausten määrä viime vuoden vastaavaan tehovalvontajaksoon verrattuna noussut hieman. Viime vuonna vastaava prosenttiluku oli 10,6.


Kuorman varmistamisessa oli sakon arvoisesti huomautettavaa 64 tapauksessa ja ajoneuvon kunnossa olleisiin puutteisiin puututtiin seuraamuksella 72 kertaa. Neljässä tapauksessa matka keskeytettiin.
– Viime vuoteen verrattuna ajoneuvojen kunto olisi tämän otannan perusteella hieman jopa parantunut, Onninen sanoo.
Liikenneturvallisuusnäkökulman eritysteemana valvonnassa on ammattikuljettajien ajon aikaisen tarkkaamattomuutta aiheuttavien tekijöiden (esim. puhelimet, tabletit, näkökentän esteet) valvonta. Näistä rikkeistä jaettiin yhteensä 49 seuraamusta.
Valvonnassa tarkastettiin yhteensä 2 292 raskasta ajoneuvoa, joista 1 923 oli kotimaisia ja 369 ulkomaisia.
Poliisi kiinnitti valvonnassa huomiota ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuormaukseen ja ajoneuvojen tekniseen kuntoon eli sellaisiin valvontakohteisiin, joissa aiemmissa valvontateemoissa oli todettu eniten puutteita ja rikkeitä.
Valvontajakso oli osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) Euroopan laajuista Truck & Bus -valvontateemaa.