Ajankohtaisia asioita ja uutisia
raskaan liikenteen
ammattilaisille

03.02.2016 - Teboilin Hydraulic Oil Scandic 32 tarjoaa parempaa suorituskykyä

Uuden hydrauliikkaöljyn jähmepiste on -60 °C

Haminan voiteluainelaboratorion tuotekehityksen tuloksena on syntynyt uusi Teboil Hydraulic Oil Scandic 32 -erikoishydrauliikkaöljy, jonka viskositeettiluokka on ISO VG 32.

Haminassa valmistettava erikoishydrauliikkaöljy on suunniteltu raskaaseen käyttöön ja vaihteleviin lämpötilaolosuhteisiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet raskaasti kuormitetut korkeapainehydrauliikkajärjestelmät, joita käytetään voimakkaasti vaihtelevissa lämpötiloissa arktisesta kylmyydestä kesähelteeseen.
Uutuusöljyn tyypillisiä käyttökohteita ovat nosturijärjestelmät, puutavarakuormaimet ja henkilönostimet sekä päällirakennehydrauliikka. Lisäksi se sopii ulkokäytössä toimiviin hydrauliikkajärjestelmiin, kuten puristimiin ja nostosiltoihin, joiden tulee olla toimintakuntoisia ilman lämmityskäyttöä.
– Uutuustuotteen kehittäminen lähti liikkeelle asiakaskunnan tarpeista ja toiveista. Otamme tuotekehityksessämme aktiivisesti huomioon asiakkaidemme muuttuvat tarpeet, tuoteryhmäpäällikkö Ari Holmila toteaa.

Luotettavaa suorituskykyä

Teboil Hydraulic Oil Scandic 32:n viskositeettiluokka on ISO VG 32 ja sen jähmepiste on huiman alhainen -60 °C. Se soveltuu erityisen hyvin laitteisiin, joita käytettäessä ei ole mahdollisuutta tai aikaa lämmityskäyttöön. Sen tasapainoiset juoksevuusominaisuudet ja tehokas lisäaineistus takaavat sen, että laitteistot toimivat luotettavasti, nopeasti ja täsmällisesti haasteellisissa pohjoismaisissa keliolosuhteissa. Tuote antaa myös hydrauliikkajärjestelmän komponenteille erinomaisen kulumis- ja korroosiosuojan.
Teboil Hydraulic Oil Scandic 32 on valmistettu korkealaatuisista erikoisjalostetuista perusöljyistä. Sillä on mahdollisuus korvata käyttökohteesta riippuen ISO VG 15-, 22- tai jopa 46-luokan öljyjä.
– Uudella erikoisöljyllämme saadaan hydrauliikkajärjestelmälle paremmat suorituskykyominaisuudet normaalikäyttölämpötila-alueilla kuin kylmiin olosuhteisiin räätälöidyillä ISO VG 15- ja 22-öljyillä, Holmila toteaa.
Tavanomaisen hydrauliikkaöljyn optimaalinen viskositeettialue on melko kapea: liian ohuesta öljystä aiheutuu ohivuotoja ja liian jähmeä öljy aiheuttaa vastuksia. Molemmat tekijät heikentävät järjestelmien tehokkuutta ja lisäävät polttoaineen kulutusta. Uutuusöljyn keskeisenä vahvuutena on viskositeetin säilyminen ihanteellisena erittäin laajalla lämpötila-alueella.

Valitse Suomen oloihin tarkoitettu öljy

Hydrauliikkaöljyä valittaessa on otettava huomioon useita eri seikkoja. Varsinkin tämän talven aikana öljyjen kylmäominaisuudet ovat korostuneet.
– Hydrauliikkaöljyä valittaessa on muistettava, että ISO VG -viskositeettiarvo kertoo vain öljyn viskositeetin 40 °C lämpötilassa. Luokitustapa eroaa siis merkittävästi moottoriöljyjen SAE-viskositeettiluokista, joissa otetaan huomioon ominaisuudet kylmässä ja kuumassa. Samaan ISO VG-luokkaan kuuluvien tuotteiden kylmäviskositeeteilla voi olla valtavat erot, Holmila neuvoo.
Jähmepisteitä vertailemalla saa peruskäsityksen erilaisten hydrauliikkaöljyjen ominaisuuksista kylmässä. Toisena perehtymisen arvoisena lukuarvona on viskositeetti-indeksi, joka kuvaa öljyn viskositeetin muutosta lämpötilan kylmetessä ja kuumetessa. Mitä suurempi viskositeetti-indeksin arvo on, sitä vähemmän öljy muuttaa viskositeettiaan.
Teboil Hydraulic Oil Scandic 32 -öljyn viskositeetti-indeksi on 305.